KÖZSÉGHÁZA


Rendeltetési mód megváltoztatása
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8) kormányrendelet 26/C. §. (3) bekezdése alapján a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki:
(3) A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.

Az építéshatóság engedélyéhez nem kötött rendeltetésmódosítás, az építmény, az építményen belüli rendeltetési egységek számának változása esetén:
• a kérelem tárgyának megfelelően, az érvényben lévő, hatályos országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelést igazoló aktuális műszaki állapotról felvett építészeti-műszaki tervdokumentáció M=1:100 léptékben záradékolt változási vázrajz
• építész tervezői nyilatkozat (építésügyi terület) arra vonatkozóan, hogy a kialakított rendeltetési egység(ek) mindenben megfelel(nek) az érvényben lévő, hatályos országos építésügyi és egyéb követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak

Ügyintézési határidő:
Az ügyintézési határidő a papír alapú kérelem és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentáció beérkezését követően indul, mely 15 nap.

Jogorvoslati lehetőség:
A határozat ellen Gyenesdiás Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, (8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.) fellebbezéssel lehet élni.

Vonatkozó jogszabályok:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2018. (XII.19.) a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete (Hész).

Melléklet
Rendeltetési mód megváltoztatása iránti kérelem
Település üzemeltetés
• Rendeltetési mód megváltoztatása
• Kutak üzemeltetése
• Közterület bontási kérelem
• Településképi véleményezési eljárás

Melléklet

Rendeltetési mód megváltoztatása iránti kérelem

Az ügyintézés helye és időpontja:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Településüzemeltetési Osztály

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Földszint
Telefon: (+36)83/312-737/106
Email: foepitesz@gyenesdias.hu
szerda: 13:00 – 16:00

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo