KÖZSÉGHÁZA


Tájékoztatás házszámozás ügyében

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezése szerint minden Magyarország területén található ingatlannak a rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 11/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete alapján a házszámmal nem rendelkező, illetve a kialakult számsorba nem illeszkedő, esetleg a nyilvántartás alapján több azonos közterület névvel és házszámmal rendelkező ingatlan, valamint telekmegosztás, telekösszevonás esetén lehetőség van a házszám megállapítási, illetve házszám változtatás iránti eljárás kezdeményezésére.

Az eljárást magánszemély kérelmezheti:
• papír alapon személyesen, vagy postai úton,
• elektronikus úton (a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap )oldalon.
Nem magánszemélyek esetében: FONTOS! Cégek esetében olyan személynek kell belépnie a honlapon, aki hozzá van rendelve a cég cégkapujához ügyintézőként (tipikusan az ügyvezető stb.) azaz jogosultsággal rendelkezik arra, hogy a cég nevében küldeményeket adjon fel cégkapun keresztül az https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon.

Az „ÜGYINTÉZÉS BEJELENTKEZÉSSEL” opció kiválasztása után (amennyiben először lép be, az általános szerződési feltételeket el kell fogadni a szolgáltatás használatához) az alábbi teendői vannak:
1) A címzett önkormányzat kiválasztása
2) Magánszemély esetében saját nevében, cég esetében a SZEREPKÖRVÁLTÁS felületen az eljárás módjának kiválasztása:
- cég esetében: „Cég nevében”;
- egyéni vállalkozó esetében: „Saját néven (egyéni vállalkozóként)”
3) ÜGYINDÍTÁS felületen az alábbiakat szükséges kiválasztani:
- ÁGAZAT: Általános vagy egyéb igazgatási ügyek
- ÜGYTÍPUS: címkezelés, lakcím nyilvántartás
4) ŰRLAP KERESÉSE gomb megnyomását követően:BEJELENTÉS A CÍMKEZELÉSHEZ SZÜKSÉGES CÍMELEMEK BEJEGYZÉSÉHEZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ űrlap online kitöltése. Ezután a kitöltött nyomtatványt a beküldés gomb segítségével továbbítja az Önkormányzathoz.
A fenti 11/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet 10.§-a alapján a családi házakat, üdülőket, egyéb építményeket, üres telkeket házszámmal kell ellátni.
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen vagy házfalra, az utcáról jól látható módon kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

 

 

Házszámozási kérelem

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83 /510-565 
Email: nepesseg@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 14.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo