KÖZSÉGHÁZA


 

Tájékoztató

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növényeket közterületen kizárólag jegyzői engedéllyel lehet kivágni.

A közterületen lévő fás szárú növények minden esetben az Önkormányzat tulajdonát képezik, függetlenül attól, azokat ki ültette! 

A közterületen lévő fa kivágásának engedélyezése iránt kérelmet kell benyújtani, a hatósági eljárás illetékmentes.

A kérelem elérhető személyesen a Hivatal településüzemeltetési csoportjában, valamint az önkormányzat honlapjáról letölthető, illetve elektronikus ügyintézéssel is elérhető. (http://ohp.asp.lgov.hu) KAÜ bejelentkezést követően. (Önkormányzat kereső: Gyenesdiás, Ügyindítás, űrlap választás, ágazat: általános vagy egyéb igazgatási ügyek, ügytípus: fakivágás.)

A kérelem benyújtását követően minden esetben meggyőződünk a kérelem indokoltságáról, és ezt követően kerül sor a fakivágás engedélyezésére vagy megtiltására. A fakivágási engedély megadása esetén a határozatban a kivágott fa pótlásáról is rendelkezünk.

Amennyiben élet-, egészség- vagy vagyonvédelemi okból azonnali fa- vagy cserjekivágás szükséges, a kivágást a munkálatok elvégzését követő 3 napon belül kell bejelenteni. A kivágás előtt fényképfelvétellel igazolni kell a kivágás indokoltságát. A kivágott fa- és / vagy cserje pótlásáról – a határozatban foglaltak szerint – gondoskodni kell.

Fakivágás, gallyazás – szükséghelyzet, vagy a fa kiszáradásának, és a Kezelő által végzett zöld gallyazás, nyesés kivételével – csak a vegetációs időszakon kívüli nyugalmi időszakban, lombtalan állapotban történhet.

Felhívjuk figyelmüket, hogy engedély nélküli fakivágás esetén az elkövető ellen eljárást indítunk.

Továbbá, felhívjuk figyelmüket, hogy tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.

 Mellékletek:

Fakivágási engedélykérelem nyomtatvány

 

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo