KÖZSÉGHÁZA


Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre:
Az ügyfél vagy annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazott.

Mit kell tennie:
A kérelem postai úton, elektronikusan ügyfélkapun, vagy személyesen megjelenés útján a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni.Az At. 73.§ (5) bekezdése alapján az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni.

Határidők:
Amennyiben az elektronikus anyakönyv az igazolni kívánt adatot tartalmazza azonnal. Ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.

Eljáró szerv:
Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat:
Zala Megyei Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Szükséges okiratok:
A kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az ügyintézés díja:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33.§ (2) bekezdés 5. pontja alapján az eljárás illetékmentes;
Az Itv. 29.§ (1) bekezdése alapján az anyakönyvi hatósági bizonyítványért 3.000-Ft összegű illetéket kell fizetni.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Fogalmak:
A 2010. évi I. törvény 3.§-a.

Papír alapon benyújtható űrlap:


Kérelem születési / házassági / halotti anyakönyvi kivonat kiadása iránt

 

 

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83 312 737/100
Email: titkarsag@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 14.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK