KÖZSÉGHÁZA


Tájékoztatás gépjármű tárolási hely igazolási kérelem

Tisztelt Vállalkozók!
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) által a tárolási helyre vonatkozóan támasztott elvárásokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Kkt. 14/A. § (6) bekezdése alapján „A 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsit, vontatót, pótkocsit vagy autóbuszt a település belterületén lévő ingatlanon akkor lehet tárolni, ha a települési önkormányzat jegyzője megállapítja az ingatlan tárolásra való alkalmasságát. A jegyző a tárolásra való alkalmasságról hatósági bizonyítványt állít ki.”
A (7) bekezdés szerint az ingatlan a járművek tárolására akkor alkalmas, ha
a) az ingatlanon és annak környezetében az épített és a természeti környezetre tekintettel elegendő tér áll rendelkezésre a beparkolás é tárolás érdekében,
b) az ingatlan közvetlen környezete nem sűrűn lakott és
c) az ingatlanon tárolt, a (6) bekezdésében meghatározott járművek által okozott környezeti zaj vagy bűzhatás által okozott zavaró hatás – tekintettel a lakókörnyezet jellegére is – nem jelentős.

Figyelem! A (8) bek. kimondja, hogy ha a járművek tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely, telephely címe szerinti ingatlan tárolásra való alkalmasságáról a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány alapjául szolgáló körülmények megváltozása miatt az ingatlan a továbbiakban nem felel meg a (7) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a jegyző kötelezi az üzembentartót a (6) bekezdésben meghatározott járművek adott ingatlanon történő tárolásának megszüntetésére. Ha az üzemben tartó a kötelezésnek határidőn belül nem tesz eleget, a jegyző 500 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.
A jogszabály kimondja továbbá azt is, hogy ha az ingatlannak a (6) bekezdésben említett járművek tárolására való alkalmassága a (7) bekezdés b) pontjában foglalt okból változott meg, a (8) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak. Ebben az esetben a jegyző kötelezi az üzembentartót a (6) bekezdésben meghatározott járműveknek a megváltozott lakókörnyezethez igazodó mértékű tárolása.
Továbbá a települési önkormányzat jegyzője abban az esetben is vizsgálhatja a (7) bekezdésében foglalt feltételek fennállását és alkalmazhatja a (8) és (9) bekezdésben foglalt jogkövetkezményeket, ha a (6) bekezdésben meghatározott jármű tárolásának alkalmasságáról az érintett ingatlan vonatkozásában korábban hatósági bizonyítvány kiállítására nem került sor.

Az ügyintézés menete:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdése a) pont aa) alpontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó.
A cégek és egyéni vállalkozók esetében tehát a kötelező elektronikus ügyintézés keretében tárgyi ügy (3,5 tonna feletti legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű, pótkocsi, autóbusz tárolási helyének igazolása) az alábbiak szerint intézhető:
Ügyfélkapus azonosítóval a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap honlapon van lehetőség az ügy űrlapjának kitöltésére és mellékleteinek csatolására (pl. aláírási minta, cégkivonat, bérleti szerződés, stb.)

FONTOS! Cégek esetében olyan személynek kell belépnie a honlapon, aki hozzá van rendelve a cég cégkapujához ügyintézőként (tipikusan az ügyvezető stb.) azaz jogosultsággal rendelkezik arra, hogy a cég nevében küldeményeket adjon fel cégkapun keresztül.

Az „ÜGYINTÉZÉS BEJELENTKEZÉSSEL” opció kiválasztása után (amennyiben először lép be, az általános szerződési feltételeket el kell fogadni a szolgáltatás használatához) az alábbi teendői vannak:
1) A címzett önkormányzat kiválasztása
2) SZEREPKÖRVÁLTÁS felületen az eljárás módjának kiválasztása:
- cég esetében: „Cég nevében”;
- egyéni vállalkozó esetében: „Saját néven (egyéni vállalkozóként)”
3) ÜGYINDÍTÁS felületen az alábbiakat szükséges kiválasztani:
- ÁGAZAT: Általános vagy egyéb igazgatási ügyek
- ÜGYTÍPUS: kérelem
4) ŰRLAP KERESÉSE gomb megnyomását követően:
KÉRELEM A 3,5 TONNA MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÖSSZTÖMEGET MEGHALADÓ TEHERGÉPKOCSI, VONTATÓ, PÓTKOCSI VAGY AUTÓBUSZ TÁROLÁSÁRA ALKALMAS TELEPÜLÉSI CÍMRŐL SZÓLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁRA űrlap online kitöltése (2021. január 1-től ILLETÉKMENTES!)
Az „Űrlap beküldése” fülre kattintva nyílik lehetőség a mellékletek (pl. bérleti szerződés, forgalmi engedély, járműkísérő lap stb.) csatolásához, s ezt követően véglegesíthető a beküldés.
A 2021. január 1-től életbe lépett az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt érintő módosítások következtében az ingatlan alkalmasságának megállapításáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás a továbbiakban illetékmentes eljárás!

Vonatkozó jogszabályok:
• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdése a)pont aa) alpontja, miszerint elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó;
• a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése;
• a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törény (Kkt.) 14/A. §-a;
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény V. fejezete.

 

Kérelem gépjármű tárolási igazolásra

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83 /510-565 
Email: nepesseg@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 14.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK