KÖZSÉGHÁZAA Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekültként elismert polgár, valamint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakcímét (lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét) bejelenteni. A lakcímbejelentést minden esetben Lakcímjelentő lapon kell teljesíteni.

Gyenesdiási lakóhely létesítése/ változása:
Lakóhely létesítését, illetőleg a Gyenesdiáson belüli lakóhely változását a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodáján vagy a Keszthelyi Járási Hivatal Kormányablakában személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján, lehet bejelenteni. Ha a bejelentési kötelezettség egyszerre több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti.

A kérelem benyújtásakor szükséges:
• az ügyfél személyazonosító igazolványa vagy más, személyazonosításra alkalmas okmánya, melyet köteles bemutatni
• a lakcímigazolványa (amennyiben rendelkezik azzal), melyet köteles leadni.
• a lakcímbejelentéshez a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosának vagy haszonélvezőjének a hozzájárulása, jogosultságának igazolása szükséges (szállásadó aláírása, tulajdoni lap)
• kitöltött Lakcímjelentő lap

Gyenesdiási tartózkodási hely létesítése / változása / megszűnése /megújítása:
A tartózkodási hely létesítését, illetve annak településen belüli változását a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodáján vagy a Keszthelyi Járási Hivatal Kormányablakában személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján lehet bejelenteni. Ha a bejelentési kötelezettség egyszerre több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti.
Tartózkodási helyet érvényes lakóhely megléte mellett lehet bejelenteni.
A tartózkodási helyet annak létesítésétől számított öt éven belül a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál ismételten be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik.


A kérelem benyújtásakor szükséges:
• az ügyfél személyazonosító igazolványa vagy más, személyazonosításra alkalmas okmánya, melyet köteles bemutatni
• a lakcímigazolványa (amennyiben rendelkezik azzal), melyet köteles leadni.
• a lakcímbejelentéshez a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosának vagy haszonélvezőjének a hozzájárulása, jogosultságának igazolása szükséges (szállásadó aláírása, tulajdoni lap)
• kitöltött Lakcímjelentő lap

 

Személyesen ügyfélfogadási időben (Polgármesteri Hivatal, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I.emelet 11. iroda), illetve postán (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.) lehet benyújtani iratot.

Ügyintéző: Mosdósiné Balogh Anita 83/510-565

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83 /510-565 
Email: nepesseg@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 14.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK