KÖZSÉGHÁZA


Sajtóközlemény_2022.06.01.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2016. 03. 31-én pályázatot nyújtott be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP-3.1.1.-15) tárgyú pályázatra, „Gyenesdiás Nagyközség úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése Algyenes-Aldiás kerékpáros barát településrész kerékpárosbarát fejlesztése” címmel.
A pályázat 2018. 12. 18-án nyert támogatást.

A projekt célja a település Balatoni körútra történő biztonságos lekötése, a helyi nyaralók, lakosok, kiemelten a védtelenebb gyalogos/kerékpáros igényekre megfelelő infrastruktúra kialakítása, a munkahelyek elérését, turisztikához kötődő gazdaság élénkítése. A projektben a 71-es út és a Balaton part közötti településrész kerékpáros barát komplex kialakítása valósul meg.
A projekt hiánypótló beruházás a településen és a régióban.

I. Az érintett szakaszok a következők:
A Balaton utca, balatoni úti kerékpárút Oppel Imre sétány felé lekötése biztonságosabb kialakítással első ütemben a Libás utca és a Széchenyi utca között mindegy 120 m hosszon, a meglévő út szélesítése 5,50 m-re, amivel a kerékpárosok az út szélén biztonságosabban közlekedhetnek.
I/A szakasz: a balatoni körútra csatlakozó Oppel Imre sétánnyal párhuzamos szakasz, ami 130 m hosszú, 2,30 m széles, önálló, kétirányú kerékpárútként valósul meg.
I/B szakasz: Balaton parti sáv feltáró út, gyalogos – kerékpáros forgalomra 775 m hosszon, 4,50 m széles gyalog-kerékpárút.
I/C szakasz: Balatoni főútra Kárpáti korzó oldalán visszacsatlakozó (csapadékvíz levezető árokkal párhuzamos) kerékpárút szakasz 245 m hosszon és 2,30 m szélességgel létesülő, önálló, kétirányú kerékpárút.
II. Az Oppel Imre sétánnyal összekötő szervízút, gyalogos és kerékpáros forgalomra 55 m hosszú, 3,0 m széles kisforgalmú szervízút.
A fenti szakaszok mindegyike aszfaltburkolattal létesül.
III. A horgásztanya felé a kerékpáros és gyalogos forgalom direktebb összekötése az eredet tervhez képest alternatív módon tud megvalósulni. Első ütemben egy 3 m széles 180 m hosszú kőstabilizált szerviz úttal.
IV. A Kárpáti korzó parkoló teréből a horgásztanya felé levezető meglévő itatott, aszfalt makadám szervízút felújítására-, megerősítésre kerül 65 m hosszon, 3 m szélességgel annak érdekében, hogy a célzott gyalogos – kerékpáros kapcsolat is megfelelő legyen, illetve az esetleges építési forgalmat is le tudja bonyolítani.
V. Rövid szakaszon a Kárpáti korzó meglévő park útjai összekötésre kerülnek a tervezett hálózattal egy 1,5 – 2 m széles 95 m hosszú kőstabilizált gyalogos járósávval.
A fenti közlekedésépítési munkákkal összefüggésben csapadékvíz elvezetés és világítás kiépítés valósul meg.
II. A nem engedély köteles kerékpáros barát állapotjavító- és forgalombiztonsági beavatkozások, amelyek a helyi önkormányzati tulajdonú és kezelésű meglévő úthálózatokat érinti, ezek a Széchenyi utca, Kapernaum utca, Szent István utca, Madách utca, Tulipán utca, Tanácsház utca, Fürdő utca meghatározott szakaszai.

Az építés-kivitelezés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására 2021. 11. 29-én került sor KÉ 2365/2021 számon.
A kivitelezés bruttó költsége a közbeszerzési eljárások alapján az eredetileg tervezett 149.484.080 forintról 323.721.985 forintra változott. Fentiek figyelembe vételével többlettámogatási igény került benyújtásra, mely során a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről szóló 1087/2022. (II. 23.) Kormány határozat alapján Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 171.868.475 Ft többlettámogatásban részesült.

A projekt teljes támogatási összege: 330.879.855 Ft

2022. 04. 07-én sor került a munkaterület átadás-átvételi eljárásra, a kivitelezési munkálatok jelenleg is folyamatban vannak. A projekt 2022. 09. 30-ig megvalósul.

-----

Sajtóközlemény_2021.01.11.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata megkezdte a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú, „Gyenesdiás Nagyközség úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése Algyenes-Aldiás kerékpáros barát településrész kerékpárosbarát fejlesztése” című projekt megvalósítását. A projekt összköltségvetése 159 011 380 Ft, 100 % intenzitású vissza nem térítendő támogatásból. A projekt fizikai befejezésének napja: 2022.09.30
A projekt célja, a település Balatoni körútra történő biztonságos lekötése, a helyi nyaralók, lakosok, kiemelten a védtelenebb gyalogos/kerékpáros igényekre megfelelő infrastruktúra kialakítása, a munkahelyek elérését, turisztikához kötődő gazdaság élénkítése. A projektben a 71-es út és a Balaton part közötti településrész kerékpáros barát komplex kialakítása valósul meg.

I. Az érintett szakaszok a következők:
A Balaton utca, balatoni úti kerékpárút Oppel Imre sétány felé lekötésé biztonságosabb kialakítással első ütemben, a Libás utca és a Széchenyi utca között a meglévő út szélesítése 5,50 m-re, amivel a kerékpárosok az út szélén biztonságosabban közlekedhetnek.

I/A. szakasz a balatoni körútra csatlakozó Oppel Imre sétánnyal párhuzamos szakasz.
I/B. szakasz Balaton parti sav feltáró út, gyalogos – kerékpáros forgalomra.
I/C. szakasz Balaton főútra Kárpáti korzó oldalan visszacsatlakozó kerékpárút szakasz
II. szakasz az Oppel Imre sétánnyal összekötő szervizút, gyalogos és kerékpáros forgalomra
A fenti szakaszok mindegyike aszfaltburkolattal létesül.
III. szakasz a horgásztanya felé a kerékpáros és gyalogos forgalom számára kőstabilizált szerviz út
IV. szakasz a Kárpáti korzó parkoló teréből a horgásztanya felé levezető meglévő itatott aszfalt makadám szervizút felújítása
V. szakasz rövid szakaszon a Kárpáti korzó meglevő park útjai összekötésre kerülnek kőstabilizált gyalogos járósávval
A fenti közlekedésépítési munkákkal összefüggésben csapadékvíz építés és világítás kiépítés.
II. A nem engedély köteles kerékpáros barát állapotjavító- és forgalombiztonsági beavatkozások
A projekt megvalósításának közvetlen haszonélvezői az érintett területek lakói, az ingatlan tulajdonosai

További információ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
8315 Gyenesdiás
Kossuth L. u. 97.
Tel.:+36 83 312 737/100

 


KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Kerékpáros útravaló
Sajtóközlemény

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo