KÖZSÉGHÁZA


Szolgáltatás indítása
Írásban vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve hivatalból folytatandó az eljárás

Határidők
21 napon belül

Benyújtandó dokumentumok
születési anyakönyvi kivonat

Eljáró szerv
Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat
Zala Megyei Kormányhivatal
Egyéb információk

A jegyző a gyermek családi és utónevének megállapítása érdekében, ha a szülői felügyeletet közös gyakorló együtt élő vagy különélő szülők a gyermek családi és utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a jegyző felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be, tárgyalást tart a szülők megállapodásának elősegítésére. A tárgyalás eredményeként a szülők döntése alapján, eredménytelensége esetén határozattal dönt a gyermek családi és utónevéről.

A gyermek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának születési vagy házasságkötéssel szerzett családi nevét viseli. Ha a szülők nem kötettek házasságot, a gyermek nem viselheti az anyja más személlyel kötött házassága folytán viselt nevét, ha azt az anya a házasságra utaló toldással viseli. A gyermek családi névként szüleinek összekapcsolt családi nevét is viselheti, akkor is, ha a szülők a házasságkötés után családi nevüket nem kapcsolták össze vagy a szülők nem kötöttek házasságot. A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet.

Ha a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja és felhívás ellenére a gyermek utónevét – a felhívás közlésétől számított harminc napon belül - nem határozza meg, a gyermek utónevét a jegyző állapítja meg.

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

  • 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
  • 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
  • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 

 

 

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83 312 737/100
Email: titkarsag@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 14.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK