KÖZSÉGHÁZA


Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

A díj összegét a környezetterhelési díjról szóló törvény, a mentességeket és az eljárási szabályokat a 31/2015. (XI. 23) számú önkormányzati rendelet szabályozza. A díj megállapítása, bevallása, befizetése önadózás útján történik, amelynek teljesítési határideje az adóévet követő év március 31-e.

Jogszabályi háttér:

  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • A környezetterhelési díjról 2003. évi LXXXIX. törvény
  • Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2013. (V.29.) számú rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról.

Űrlapok

A Talajterhelési díj ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban.

 Papír alapon benyújtható űrlap:


Bevallás

 

Az ügyintézés helye és időpontja:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Adó Osztály


8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Telefon: (+36)83/511-011, (+36) 83/312-737/111
Fax: (+36) 83/314-550
Email: ado@gyenesdias.hu
hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30, péntek: 8:00 – 11:00

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo