KÖZSÉGHÁZA


Az ügyintézés helye és időpontja

Külön jogszabály rendelkezése alapján a jegyző adóhatósági jogkörében eljárva adó- és értékbizonyítványt állít ki az illetékességi területén fekvő ingatlanokról, amely egyéb adatok mellett az ingatlan forgalmi értékét tartalmazza.

A bizonyítvány kiállítása iránti kérelem illetékköteles, amelyet átutalással vagy készpénzátutalási-megbízással lehet teljesíteni. Az illetéktörvény alapján mentességet élvezők e szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe.

Jogszabályi háttér:

  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
    alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
  • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
  • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Űrlapok

Az Adó- és értékbizonyítvány ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban.

 iForm Nyomtatvány megnevezése

Ágazat (OHP)

Ügytípus (OHP)

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem

Adóügy

Az ügyintézés helye és időpontja:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Adó Osztály


8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Telefon: (+36)83/511-011, (+36) 83/312-737/111
Fax: (+36) 83/314-550
Email: ado@gyenesdias.hu
hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30, péntek: 8:00 – 11:00

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo