KÖZSÉGHÁZA


Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem

Az adózó kérelmére az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezhet.

Kivételes méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén magánszemélyek részére az adótartozás is, nem magánszemély adózók részére a bírság- és pótléktartozások mérsékelhetőek, elengedhetőek.

A körülmények alapos vizsgálatát követő döntését az adóhatóság az adatok széleskörű megismerésével, környezettanulmány elvégzésével alapozza meg. A kérelem nem magánszemélyek részére illetékköteles, melynek összege 10.000,- Ft.

A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra – a beszedett adó kivételével - évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Jogszabályi háttér:

  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 Papír alapon benyújtható űrlap:


Méltányossági kérelem magánszemélyek részére

Az ügyintézés helye és időpontja:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Adó Osztály


8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Telefon: (+36)83/511-011, (+36) 83/312-737/111
Fax: (+36) 83/314-550
Email: ado@gyenesdias.hu
hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30, péntek: 8:00 – 11:00

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo