GYENESINFO


Gyenesdiási Polgárőr Egyesület (GYPE)

A szervezet neve: Gyenesdiási Polgárőr Egyesület (rövid neve: GyPE)
Székhelye: 8315 Gyenesdiás, Csokonai u. 12.

Működési területe: Zala Megye közigazgatási területe, Gyenesdiás kül- és belterülete, közigazgatási területe.
Alapítás éve: 2007
Jelképei: Gyenesdiás címere
Emblémája: Gyenesdiás címere

Jogállása: A Gyenesdiási Polgárőr egyesület önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( a továbbiakban etv.) szerint kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet.

A GyPE célja és feladatai:
a) a közrend és a közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, az államhatár őrizete, a schengeni határrend fenntartása,a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a balatoni vízimentés és környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
b) a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
c.) a társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, balatoni vizimentő, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom ( a továbbiakban : SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményzése kidolgozása és közvetítése.
d.) Az GyPE és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:

  • jogszabály-változások
  • működési környezet változásai
  • módszertani ajánlások és útmutatók
  • bűnmegelőzési feladatok változásai
  • egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése,
  • nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése
  • külföldi, és magyar azonos profilú szervezetekkel (BEOSZ) kapcsolatépítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása
  • szakmai konferenciák, megyei, regionális és országos rendezvények, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése
  • a rendőri és rendvédelmi szervekkel, katasztrófavédelmi tűzvédelmi és vám hatósági, valamint a helyi (települési) önkormányzattal, iskolával kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

  OBH igazolás
  Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet
Meghívó Közgyűlésre_2017.10.27.
Egységes gazdálkodási szabályzat
JKV_Beszámoló_ Meghívó_ 2017.10.27.
Meghívó Közgyűlés_2018.01.26.
OPSZ Elszámolás Útmutató 2017
Mérleg_2017. évi
OBH Igazolás_2017
OPSZ elszámolási útmutató_2018
GyPVE-Beszámoló-2018.évről-20190208
GyPVE-jkv-évzáró-2019.02.08.
GyPVE-Közgy-2019.02.08-FEB-Jelentés-beszámoló
GyPVE-Közgy-2019.02.08-Jelenléti-ív
GyPVE-Közh-egy-besz-MÉRLEG-2018-aláirt
MEGHÍVÓ besz Közgyűlés-2019.02.08
Beszámoló 2018. évről
GYPVE_ Kiegészítő melléklet 2019.02.22
GYPVE_PK_442_OBH_2018. évi
OBH letét 2018. évi
Elnöki beszámoló 2019. évről
Egysz. beszámoló 2019, évről
FEB beszámoló 2019. évről
Kieg. melléklet 2019. év
Jegyzőkönyv Közgyűlés_2020.02.22
Meghívó Közgyűlés_ 2020.02.22
GyPVE- EGYSÉGES gazdálkodási szabályzata AJ
Meghívó közgyűlés 2021.06.20
GYVPE OBH igazolás 2020.
 GYVPE mérleg A 2020.
GYVPE mérleg előlap
GYVPE Közgyűlési jegyzőkönyv 2021.06.20. 
GYVPE FEB 2020. évi beszámoló
GYVPE eredménykimutatás 2020.
GYVPE beszámoló 2020. évről
Kiegészítő melléklet a GYVPE 2020. évi beszámolójához
   Közgyűlés jelenléti ív 2022.02.26.
  Beszámoló Szabó Sándor elnök
  2022. évi költségvetési tervezet
  2022.02.26. Közgyűlés jegyzőkönyv 
  Pénzügyi Bizottság Beszámolója
Meghívó 20220226 Közgyűlésre
 GyPVE Tagnévsor
GyPVE Mérleg és tartozékai 20220226
20KOZ Közlemény
20KOZ NAV válaszlevél
adófolyószámla 2021
Címoldal 2021
EK 2021
Főkönyv 2021
GYPVE 2021 Kiegészítő melléklet
OBHGEPI_PK-742
OBH igazolás_ 2022.03.28.
 Gépjármű beszerzés a Balaton Biztonságért
 GYPVE_Polgárőr Arany kitüntetése
GYPVE Vezetőségi választási jegyzőkönyv
GYPVE jelenléti ív_vezetőségi választás
Meghívó közgyűlés_ 2022. október 28.
 MLSZ támogatás 2022
Alapszabály_ 2022. december 7. 
Meghívó 20230203 Közgyűlés
Jelenléti ív 2023.03.02. Közgyűlés
Elnöki beszámoló 20230302
2022. évi PEB jelentés
2022. évi egysz. beszámoló és mérleg
2022. évi költségvetés 2023. évi terv
Jegyzőkönyv 20230302
2024. évi tagnévsor
2024.02.16-i közgyűlés jelenléti ív
2024.02.16-i közgyűlés jegyzőkönyv
2024.02.16-i közgyűlés elnöki beszámoló
2024.02.16-i közgyűlés FB beszámoló
2024. évi költségvetés
2024.02.16-i közgyűlés meghívó
OBH Igazolás
2024. évi leadott mérleg
 
 
 
 
   
   
   

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo