2019.09.03. 09:26

Értesítés tervezett áramszünet miatti szolgáltatás kiesésről

 2019.09.17. kedd

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy 2019.09.17-én 08:00 órától várhatóan 12:00 óráig az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. karbantartási munkát végez Gyenesdiás településen, mely érinti hálózatunkat. Emiatt Gyenesdiás településen az alábbi utcákban ktv hálózatunkon az internet, telefon és TV szolgáltatásban kiesés várható:
 
- Faludi u. 59-107; 4-70 hsz.,
- Dornyai út
- Faludi köz
- Iparosok útja
- Szoroshadi utca
- Csendes köz
- Pilikáni utca
- Pilikáni köz
- Panoráma utca
- Meleghegyi utca
- Meleghegyi köz
- Ady E. utca
- Ady E. köz
- Cseresznyés utca
- Homoki utca
- Homoki köz
- Erdősor utca
- Erdőalja köz
- Felső utca
- Kümell köz
- Lőtéri utca
- Rigó utca
- Fenyves utca
- Varsáshegyi utca területén

A várható üzemidő kiesés max. időtartama minden érintett napon: 4 óra
Munkatársaink mindent elkövetnek a szolgáltatás mielőbbi visszaállítása érdekében.

A tervezett karbantartásból adódó szolgáltatás kiesés szünetelésnek minősül, az éves rendelkezésre állásba nem számít bele.
Az előfizetői szolgáltatás Szolgáltató általi szünetelésének feltételeit az ÁSZF 5.1.2. pontja tartalmazza.
A hatályos ÁSZF szerint:
5.1.2. A Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból történő szüneteltetés
A Szolgáltató szüneteltetheti a Szolgáltatást az Előfizető 15 napos előzetes értesítése mellett, ha ez a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt szükséges, és nincsen olyan más gazdaságos műszaki megoldás, amely alkalmazása esetén nem kell a Szolgáltatást szüneteltetni. Az ilyen okból történő szüneteltetés időtartama naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg (Eht. 136. § (1) bekezdés a) pont).
5.1.2.1. A hálózat átalakítása, cseréje, karbantartása miatti szüneteltetés
Ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az Előfizető előzetes, 15 nappal korábban történő értesítése mellett a hálózat a szolgáltatást biztosító műszaki rendszer átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt -más gazdaságos műszaki megoldás hiányában -kerül sor, ez naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg. A Szolgáltató az Előfizető-a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes -értesítése mellett végezheti.
5.1.3. Rendszeres karbantartás
Rendszeres karbantartásba tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében karbantartási munkákat igényelnek. A szolgáltatás szüneteltetésével járó rendszeres karbantartást a Szolgáltató az Előfizető - a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes - értesítése mellett végezheti Mindkét fél érdekkörén kívül eső okból történő szüneteltetés:
a) Szünetel a Szolgáltatás előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén (Eht. 136. § (1) bekezdés b) pont).
b) Szünetel a Szolgáltatás a Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terroristaelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon (Eht.136. § (1)bekezdés c) pont).

http://z-net.hu/assets/home/images/ujarculat_ZNET.ASZF.Torzsszoveg.2018.08.06.pdf

A kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!

Megértésüket és türelmüket megköszönve,

Tisztelettel:
ZNET Telekom Zrt.