2020.01.21. 08:40

Magyar Kultúra Napja Gyenesdiáson

2020. január 22. szerda 17:30 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és Könyvtár minden kedves érdeklődőt szeretettel meghív a Magyar Kultúra Napja rendezvényére a gyenesdiási Községháza nagytermébe, 2020. január 22-én, szerdán
17 óra 30-ra.

Program:

Gál Lajos polgármester köszöntője,
Gyenesdiás az elmúlt évben - hagyományos fotókiállításunk megnyitója,

valamint

Dr. Müller Róbert
AZ AVAROK GYENESDIÁS KÖRNYÉKÉN c. Gyenesdiás Nagyközség
Monográfiája újabb kötete bemutatója, a szerző – régész, nyugalmazott
múzeumigazgató közreműködésével.


A bemutatandó könyvről néhány mondat, az érdeklődés felkeltésére – a szerző ismertetőjéből részletek:
Gyenesdiás területéről két avar kori temető is ismert. Az egyikbe, amit a Festetics szőlők filoxéra vész utáni újra telepítése során semmisítettek meg az u. n. Keszthely kultúra keresztény népessége temetkezett a 6. század utolsó harmada és a 9. század eleje közötti időben. A másik temető a község délnyugati részén házépítés során 1963-ban került elő. Leletmentés során ekkor 43 sírt tártak fel. 1982 és 1991 között 258 sírt tártam fel, így az összes temetkezés mintegy 60 %-a ismert. Ezt a temetőt 630 után nyitották meg, és ugyancsak a 9. század elejéig maradt használatban, de ide a pogány avar népesség temette a halottait. Köztük egy 670 táján eltemetett magas rangú katonai vezetőt, akinek sírját a sírrablók szerencsére nem találták meg. A sírt a halott szájába tett bizánci aranypénz keltezi. Emellett avar szokás szerint aranyfülbevalót, mindkét kezén egy-egy aranygyűrűt derekán aranyozott bronzveretes övet viselt. Rangját a bal karja mellé helyezett, aranylemezzel díszített szablya jelezte. Vele temették felszerszámozott lovát, amelynek nyergéhez rögzítették íját és a nyílvesszőket tartalmazó tegezt. Az egyedülálló leletet, akárcsak egy
germán tárgyakat tartalmazó másik lovassírt és a temető kora- és közép avar kori temetkezéseit német nyelven publikáltam. Arra nem sok esélyt látok, hogy a temetőt egy minden sírt részletesen leíró, tudomá-
nyos monográfiában megjelentethessem. Gyenesdiáson nagyra értékelik a feltárás eredményeit. A temető helyét tábla jelzi, rajta átvezető Hámán Kató utcát ma már Avar vezér utcának nevezik, a legszebb leletek pedig a Pásztorházban és a Polgármesteri Hivatalban kiállítás keretében megtekinthetők ...