2019.04.15. 08:23

Internet, telefon és TV szolgáltatásban kiesés várható

 2019.04.30-án kedden 08:00 órától várhatóan 15:30 óráig 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy 2019.04.30-án 08:00 órától várhatóan 15:30 óráig az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. karbantartási munkát végez Gyenesdiás településen, mely érinti ktv hálózatunkat. Emiatt Gyenesdiás településen ktv hálózatunkon az alábbi utcákban az internet, telefon és TV szolgáltatásban kiesés várható:
- Malomkő utca
- Nefelejcs utca
- Csány László utca
- Toldi utca
- Béke utca
- Szőke utca
- Kamondi utca
- Móra F. utca
- Széchenyi utca

A várható üzemidő kiesés max. időtartama: 7,5 óra
Munkatársaink mindent elkövetnek a szolgáltatás mielőbbi visszaállítása érdekében.

A tervezett karbantartásból adódó szolgáltatás kiesés szünetelésnek minősül, az éves rendelkezésre állásba nem számít bele.
Az előfizetői szolgáltatás Szolgáltató általi szünetelésének feltételeit az ÁSZF 5.1.2. pontja tartalmazza.
A hatályos ÁSZF szerint:
5.1.2. A Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból történő szüneteltetés
A Szolgáltató szüneteltetheti a Szolgáltatást az Előfizető 15 napos előzetes értesítése mellett, ha ez a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt szükséges, és nincsen olyan más gazdaságos műszaki megoldás, amely alkalmazása esetén nem kell a Szolgáltatást szüneteltetni. Az ilyen okból történő szüneteltetés időtartama naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg (Eht. 136. § (1) bekezdés a) pont).
5.1.2.1. A hálózat átalakítása, cseréje, karbantartása miatti szüneteltetés
Ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az Előfizető előzetes, 15 nappal korábban történő értesítése mellett a hálózat a szolgáltatást biztosító műszaki rendszer átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt -más gazdaságos műszaki megoldás hiányában -kerül sor, ez naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg. A Szolgáltató az Előfizető-a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes -értesítése mellett végezheti.
5.1.3. Rendszeres karbantartás
Rendszeres karbantartásba tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében karbantartási munkákat igényelnek. A szolgáltatás szüneteltetésével járó rendszeres karbantartást a Szolgáltató az Előfizető - a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes - értesítése mellett végezheti Mindkét fél érdekkörén kívül eső okból történő szüneteltetés:
a) Szünetel a Szolgáltatás előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén (Eht. 136. § (1) bekezdés b) pont).
b) Szünetel a Szolgáltatás a Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terroristaelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon (Eht.136. § (1)bekezdés c) pont).

https://zt.hu/websites/www.zt.hu/files/ASZF/ZNET.ASZF.Torzsszoveg.2018.08.06.pdf

A kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!

Megértésüket és türelmüket megköszönve,

Tisztelettel:
ZNET Telekom Zrt.
...