AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Értesítjük a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2018.(XII.19.) önkormányzati rendeletének módosítása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet teljes eljárás keretében lezárult.

A Képviselő-testület a 2023. december 5-én megtartott rendkívüli ülésén elfogadta 23/2023.(XII.6.) önkormányzati rendeletét a helyi építési szabályzatról szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról. A rendelet 2023. december 10. napjától hatályos.
Gyenesdiás településrendezési eszközeinek módosító indítványai:

 1.  Strandi zöldterület övezeti jelének pontosítása
 2. 728/11-13 hrsz-ú. „úszótelkek” szabályozásának felülvizsgálata
 3. Telekalakítási és beépítési javaslat kidolgozása a vízparti Vt fejlesztési területekre vonatkozóan, Balaton-parti kerékpárút jelölése.
 4. Margaréta utca keleti végében ábrázolt gyalogos forgalom megszüntetése
 5. Hunyadi köz keleti oldalán elhelyezkedő telkeken jelölt kötelezően kialakítandó és fenntartandó zöldfelület felülvizsgálata
 6. Galagonya utcánál a kilátási pont miatt tervezett közterület szélesítés megszüntetése.
 7. A főépítmény fogalmának pontosítása a HÉSZ-ben.
 8. A HÉSZ pontosítása, egyértelműsítése a telekszélesség és az utcafronti szélesség fogalomhasználatát illetően
 9. Béke utca és Toldi köz tervezett szélesítésének törlése a szabályozási tervről, és a Szent István utca szabályozásának felülvizsgálata
 10. A 1272/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása (Lke-1-re)
 11. Kossuth utca – Csokonai Vitéz Mihály utca közötti Vt-6 övezetben a Csokonai utca felőli előkert méretének módosítása
 12. Kossuth Lajos u. 16-22. ingatlanok átsorolása üdülőterületből lakóterületbe.
 13. Meleghegyi köz és a 1491/4 hrsz út összekötésének megszüntetése
 14. Madách utca menti Vt-3 és Vt-2 területeken a szabályozásának módosítása.
 15. Tulipán kemping feletti azonos hasznosítású területek Üü-2 övezetbe történő átsorolása
 16. Közcélú közművek és berendezéseik elhelyezhetőségének szabályozása.
 17. A Pince utca északi oldali telkeken jelölt kötelezően kialakítandó és fenntartandó zöldfelület felülvizsgálata
 18. Településrendezési tervek jogszabályi harmonizációja
 19. Galagonya utca övezetében a lakóházak arányának pontosítása
 20. Lke építési övezetek esetében a tetőtér beépítés és lakásszám felülvizsgálata
 21. A Búzavirág utca és Szőlőhegyi utca csatlakozásánál gyalogút hosszának csökkentése
 22. Az Ady utca – Fenyves utca közötti K-Ny-i irányú összekötő útszakasz módosítása
 23. Telekalakítási szabályok pontosítása
 24. A 714/16 hrsz- ú és a 714/17. hrsz- ú ingatlanok átsorolása a Vt- 6 övezetbe, szabályozásuk pontosítása
 25. A szabályozási környezet pontosítás a 1414/2 hrsz ingatlant érintően, a kialakult telekhatárok figyelembe vételéve.

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo