AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése, valamint a 93/2023.(VII.31.) számú határozata alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
2. Pályázat célja: az iparterületen újonnan kialakított 9 db beépítetlen ingatlan értékesítése
3. A pályázat jellege: nyilvános pályázat
4. Pályáztatásra kerülő ingatlanok jellemzői:
Hrsz. Terület Megnevezés
1888/6 2202 m2 beépítetlen terület
1888/7 2355 m2 beépítetlen terület
1888/8 2303 m2 beépítetlen terület
1888/19 2092 m2 beépítetlen terület
1888/20 2143 m2 beépítetlen terület
1888/21 1970 m2 beépítetlen terület
1888/22 1977 m2 beépítetlen terület
1888/23 1983 m2 beépítetlen terület

Az ingatlanok Gyenesdiás észak-nyugati részén, az újonnan kialakított iparterületen fekszenek, közvetlen környezetükben beépítetlen területek, kereskedelmi és ipari ingatlanok találhatók. Az ingatlanok közművesítettlenek.
Az ingatlanok Gksz-2 övezetben találhatóak, az övezet előírásai:
A Gksz-2 övezet előírásai:
a) Elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi szintű, kereskedelmi, szolgáltató épületek elhelyezésére szolgáló vendéglátó egység egy telken önállóan nem létesíthető, csak egyéb gazdasági tevékenység kiegészítéseként.
b) minimálisan kialakítható telekméret 1500 m2, minimális utcafronti telekszélesség 22,0 m.
c) Az övezet beépítési módja szabadon álló.
d) A telek legnagyobb beépítettsége 50%, a zöldfelület legkisebb mértéke: 35% lehet.
e) Beépítési paraméterek:
ea) előkert nagysága legalább 12,0 m. Az övezet előkertjében - saroktelek esetén legalább egyik utca mentén – fásított parkoló alakítandó ki.
eb) oldalkert nagysága 5,0 m, lakótelekkel határos oldalon az oldalkert 12,0 m.
ec) hátsókert nagysága legalább 6,0 m.
f) Az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság9,5 m.
g) Az övezetben a terven jelölt kötelező fásítást el kell végezni a használatbavételi engedély kiadásáig.
h) Az övezetben a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény 50. § (2) bekezdés h) pontja és 80. §-ának d) pontja figyelembevételével helyezhető el épület.

 5. Az ingatlanok kikiáltási ára:
A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: 8.000,-Ft/m2 + Áfa. A vételár megfizetése: egyösszegben a szerződés aláírásakor, vagy a szerződés aláírásakor foglalóként a vételár 10%-a, a fennmaradó rész pedig 6 hónapon belül. Amennyiben több ingatlan megvásárlására kerül sor, úgy egyedi ár kialakítása lehetséges.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye: Elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét
- a pályázó tervét az ingatlan további hasznosításától (a vállalkozás működési területe, tervez-e épületet építeni az adott területre, annak ideje, telephely működésének kezdete, üzleti terv).
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs
- a pályázó szervezet köztartozásmentes adózói igazolását
- a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról, az ingatlan helyrajziszámát
- pályázó szervezet esetén nyilatkozat az átláthatóságról
- pályázati biztosíték befizetéséről igazolás

8. Pályázati biztosíték: A pályázaton való részvétel feltétele 500.000,-Ft azaz Ötszázezer forint összegű pályázati biztosíték befizetése. Az ajánlati biztosítékot Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának az OTP-nél vezetett 11749039-15435848 számú folyószámlájára kell befizetni. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba beszámításra kerülő foglalónak minősül. Nem nyertes pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje: folyamatosan.
A beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület a következő testületi ülésén bírálja el.

10. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos előírások: Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 45 napig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. A tulajdonjog átvezetésének költségei a vevőt terhelik. Az ajánlati kötöttség az ajánlat benyújtását követő napon kezdődik.
A pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

11. A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követő testületi ülésén bírálja el.

12. Egyéb információ: Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.


Gyenesdiás, 2024. június 5. Gál Lajos sk.
polgármester

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo