AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 10/2020. (IX.30.) rendelete alapján vissza nem térítendő természetbeni támogatásként idén is biztosít tűzifát a szociálisan rászoruló személyek számára.

A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.

Az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

Támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, aki életvitelszerűen az adott ingatlanban él és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladj meg a szociális vetítési alap összegének 425%-át, (121.125 Ft-ot), egyedülélő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a szociális vetítési alap összegének 525%-át (149.625) Ft-ot) és

Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra
a) az a személy, aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és tárgyévben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet, vagy tűzifát szerzett;
b) az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában nyújt be kérelmet, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető és
c) ahol a támogatással érintett ingatlanra vonatkozóan szálláshely-szolgáltatási engedéllyel rendelkeznek, az ingatlan üzleti célt szolgál vagy az ingatlant albérlet útján hasznosítják.

Az ellátás iránti kérelmeket írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon

2023. augusztus 3. napjától – 2023. augusztus 31. napjáig

lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában.

A kérelem letölthető Szociális tűzifa támogatás (gyenesdias.hu) weboldalról, vagy személyesen kérhető a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodájában.

A támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élők személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni.
Az érdeklődők a pályázatról bővebb felvilágosítást a 06-83/312-734/214-es telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban kaphatnak.

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo