AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Tisztelt Adózók és Szálláshely-szolgáltatók!
Ezen adónemnél átmenetileg meghosszabbításra került a tavalyi „kedvezmény”.


A Kormány az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 696/2020. (XII.29.) Korm.rendeletével módosította a 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendeletét, amely szerint 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz!!!

Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót nem kell beszednie és befizetnie, viszont továbbra is be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.
Az adóbevallás az E-önkormányzat portál felületről érhető el, online kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is - nyomtatható PDF formátumban.

További segítség az alábbi elérhetőségeken található:
Idegenforgalmi Adó (IFA) (gyenesdias.hu)

Felhívjuk a szálláshely-szolgáltatók figyelmét arra is, hogy már az ismert NTAK regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség FÜGGETLEN a helyi idegenforgalmi adózással kapcsolatos teendőktől és határidőktől!!
Az NTAK felé történő adatszolgáltatással párhuzamosan a korábbi években megszokott módon továbbra is kötelező a papíralapú vendégkönyv vezetése, valamint az idegenforgalmi adó bevallása a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a helyi adókról szóló 17/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján.


A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó 194/2021. (IV.26.) számú kormányrendelet alapján:

  • szálláshelyen csak koronavírus elleni védettséget igazoló kártya bemutatásával fogadható vendég!!! A védettségi kártya önmagában nem elég, szükséges a személyazonosításra alkalmas igazolvány vagy útiokmány bemutatása is!!!
  • A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett.
  •  Más államokkal kötött szerződés alapján elfogadott védettségi igazolással rendelkezők is fogadhatók a szálláshelyen.
  • A szálláshely üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles megtagadni a szálláshelyre történő bejelentkezését annak, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a rendeletben meghatározott módon nem igazolja.
  • A szálláshelyen a rendeletben foglalt szabályok alapján vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.
  • A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a védelmi intézkedések betartásának megszegéséről tudomást szerez 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, illetve a szálláshelyet legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja
  • Üzleti célú vendégek változatlanul igénybe vehetik a szálláshelyeket védettségi igazolvány nélkül a korábbi rendelkezéseknek megfelelően.