AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


A helyi adók fizetési határideje 2021. évben is március 15. és szeptember 15.

Magánszemély adózóink részére mindkét félévi befizetéshez szükséges csekk az I. félévi adószámla kivonattal együtt került postázásra.

Vállalkozók, vállalkozások egyenlegüket az önkormányzati hivatali portálon keresztül tekinthetik meg.(https://ohp-20.asp.lgov.hu)

Ismételten felhívjuk adózóinkat, hogy 2021. évtől változik a gépjárművek adóztatása!!!!
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el. A 2021. január 1. után keletkezett mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a NAV-nak kell bejelenteni, akár elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás segítségével.
Akiknek az elmúlt évekről van nyilvántartott gépjárműadó hátralékuk - 2021. január 1-jét megelőzően - továbbra is az illetékes Önkormányzati Adóhatóságnak fizetik meg tartozásukat.
Az adóhatóság közleménye szerint az év elején minden érintett határozatot kap a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
Akik továbbra is csoportos beszedés útján szeretnék kiegyenlíteni a gépjárműadót, a NAV által közölt számlaszámra nyújtsanak be újabb felhatalmazást a számlavezető bankjuknál!!!

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az építmény és telekadóztatás önbevallás alapján történik, ezért az ingatlannal kapcsolatos változásokat (adás-vétel, öröklés, ajándékozás, telekalakítás, telekmegosztás, illetve meglévő ingatlan bővítése vagy új ingatlan építése esetén a használatbavételről kapott hatóság bizonyítvány vagy végzés, benyújtása stb) 15 napon belül be kell jelenteni. Az adóváltozásokkal kapcsolatos nyomtatványok a gyenesdias.hu/községháza/adóügyeknél megtalálható.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy amennyiben a lakóházban, lakásban életvitelszerűen élők számában változás történik, azt a Hivatal Adócsoportja felé - személyesen vagy írásban - bejelenteni szíveskedjenek. Az ingatlanban élők számában történt változást a bejelentést követő év január 1. napjától lehet figyelembe venni és az építményadó bevallásban átvezetni. Nyomtatvány a honlapon a Építményadó (gyenesdias.hu) "Nyilatkozat a Gyenesdiáson életvitelszerűen élők adatairól, számának változásáról".

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo