KÖZSÉGHÁZA


Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) a „Belterületi közutak fejlesztése” (TOP_PLUSZ-1.2.3) című pályázati felhívás keretében a „Belterületi utak felújítása Gyenesdiáson” című és TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú projekt megvalósítására.

A beruházás az Európai Unió és a Magyar Kormány 42,6 millió forintos vissza nem térítendő támogatásával valósul meg.
A projekt célja Gyenesdiás Nagyközség belterületén belül a Csokonai utca, Faludi utca és Pilikáni köz, szilárd burkolatú közutak korszerűsítése, felújítása, ezen belül az utak burkolatának felújítása, korszerűsítése 667 folyóméter hosszban.
A tervezéssel érintett utak Gyenesdiás belterületén találhatók, melyek a település különböző részén lakóterület feltárását szolgálják. Az utak jelenleg rendelkeznek szilárd burkolattal, azonban a burkolat minősége tönkrement. Az eredetileg épített szerkezet alapozási hibái és a közműépítések miatt a tervezési szakaszon több helyen repedés látható, melyeknél itt-ott már az aszfaltréteg is kipergett, kitöredezett.
Az utak felújítási keresztmetszete a meglévővel megegyező szélességgel kerül felújtásra, azaz a Csokonai utcában 4,0 m, a Faludi utcában 6,2 m és Pilikáni közben 3 m. A felújítások a Csokonai utcában 455 m, a Faludi utcában 80 m és Pilikáni közben 132 m-t érintenek.

Projekt fizikai befejezésének napja:
2023.07.07.

További információ:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
8315 Gyenesdiás
Kossuth L. u. 97.
Tel.:+36 83 312 737

 

  Képek
  Képek a megvalósult fejlesztésről

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo