GYENESINFO


Gyenesdiás A táj szépsége elsősorban abban rejlik, hogy Gyenesdiás a Keszthelyi-hegység déli lábánál, az un. "Balatoni riviérán" terül el. Napjainkban, az 1997-ben kialakított Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz (ma: Balatoni Nemzeti Park), mintegy a Dunántúli-középhegység nyugati kapubástyája csatlakozik e terület.

Nagyon gazdag az itt megtalálható flóra és fauna, melyeket már Kitaibel Pál óta számos hazai és külföldi kutató és tudós is leírt.
Elsősorban növényföldrajzi szempontból kiemelkedő a táj, mivel a község egyfajta ütközőzónája a pannóniai, atlantikus és mediterrán éghajlati hatásoknak. Ez az együttes tette lehetővé, hogy gazdag és értékes élőhelyrendszerek kialakulhassanak.

A megmaradt Balaton-part menti nádasokban és az ezt követő zsombéksásos területen még találhatunk értékes növényeket, mint a gyilkos csomorika (Cicuta virosa) és a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata).
Ritka vízimadarak már csak elvétve fordulnak elő a gyenesdiási Balaton-part mentén, annál inkább megnőtt viszont a bütykös hattyú (Cygnus olor) állományának száma.
A Balatontól távolodva a kialakított iszapkazettákban és a rét-legelő területeken nem jellemző a védett természeti értékek előfordulása.
A gyenesdiási értékes rovarfaunából (nagylepkék) a Faludi-sík feletti dombokon már egyre gyakrabban találkozhatunk egyik-másik faj képviselőjével, így pl. előfordul a dolomit kéneslepke /Colias chrysotheme/, a kis apollólepke /Parnassius mnemosyne/, a farkasalma lepke /Zerynthia hyposipyle/, a magyar boglárka /Jolana jolas/ és a szürkés boglárka /Maculinea alcon/.  

A hegyoldalra felérve még láthatók azok a szőlőskertek, amelyek a virágzó szőlőművelés korából, Gyenesdiás hegyközségi idejéből maradtak fent. A múlt században még oly jellemző boronaépületek közül napjainkra csupán egy maradt fenn, de kétség kívül a legöregebb mind közül. Ez a diási DARNAY DORNYAY-féle 1644-bol való boronapince.
A szőlőkben még itt-ott meglelhetjük azokat a szőlőfajtákat, melyekbol készült akkoriban a híres Diási bor. A gyümölcsösöket tekintve jellemző a zamatos barack-féléken kívül a mandula és a dió.

Gyenesi Telepulestortenet 01
Gyenesi Telepulestortenet 02
Gyenesi Telepulestortenet 03
Gyenesi Telepulestortenet 04

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo