GYENESDIÁSI POLGÁRŐR EGYESÜLET (GYPE)

A szervezet neve: Gyenesdiási Polgárőr Egyesület (rövid neve: GyPE)
Székhelye: 8315 Gyenesdiás, Csokonai u. 12.
Működési területe: Zala Megye közigazgatási területe, Gyenesdiás kül- és belterülete, közigazgatási területe.
Alapítás éve: 2007
Jelképei: Gyenesdiás címere
Emblémája: Gyenesdiás címere

Jogállása: A Gyenesdiási Polgárőr egyesület önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( a továbbiakban etv.) szerint kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet.

A GyPE célja és feladatai:
a) a közrend és a közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, az államhatár őrizete, a schengeni határrend fenntartása,a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a balatoni vízimentés és környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
b) a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
c.) a társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, balatoni vizimentő, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom ( a továbbiakban : SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményzése kidolgozása és közvetítése.
d.) Az GyPE és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:
  • jogszabály-változások
  • működési környezet változásai
  • módszertani ajánlások és útmutatók
  • bűnmegelőzési feladatok változásai
  • egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése,
  • nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése
  • külföldi, és magyar azonos profilú szervezetekkel (BEOSZ) kapcsolatépítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása
  • szakmai konferenciák, megyei, regionális és országos rendezvények, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése
  • a rendőri és rendvédelmi szervekkel, katasztrófavédelmi tűzvédelmi és vám hatósági, valamint a helyi (települési) önkormányzattal, iskolával kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.