Gyenesdiási kitüntetettek

Hernád Tibor – Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

1955-1975-ig a Kapernaum Evangélikus Üdülő és Szeretetotthon igazgató lelkésze volt. az itt töltött 20 év alatt nem csak a vallási közösséget, de Gyenesdiást is odaadással szolgálta. Nagy részben az ő érdeme a 8 osztályos általános iskola létrejötte (1955.), a község villamosítása – melyek a közreműködése nélkül valószínűleg csak később valósulhattak volna meg.

bővebben ››

Dr. Marosvári Miklós – Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

1980 óta gyógyította a gyenesdiásiakat, mint körzeti orvos, majd háziorvos, egészen 1998 augusztusában bekövetkezett haláláig.

bővebben ››

Szalóky Jenő (Adorjánháza, 1948. január 22. -) könyvtárvezető, ny. polgármester

1966-ban érettségizett a pápai Türr István Gimnáziumban; 1972-73-ban a csöglei művelődési ház és könyvtár vezetője; 1973-1990-ig a vonyarcvashegyi körzeti könyvtár igazgatója. 1990-től 2006-ig Gyenesdiás nagyközség polgármestere.

bővebben ››

Hóbár János – Gyenesdiás Nagyközségért cím birtokosa

Az eredményes közösségi munka kiváló példáját nyújtotta és nyújtja az 1992 végén 1993 elején megalakult gyenesdiási Horgászegyesület szervezésében, működtetésében, korábban pedig a helyi sport szervezésében.

bővebben ››

Claudio Macor – Gyenesdiás Nagyközségért cím birtokosa, Großsteinbach iskolaigazgatója

Claudio Macor 1951. január 18-án született Feldbach-ban (Ausztria).
Teológiát és pedagógiát végzett Grazban. 1987-től a Großsteinbach-i Általános Iskola igazgatója.
A ’80-as évek eleje óta jár családjával Gyenesdiásra.

bővebben ››

Dr. Bertók Sándor

 Dr.Bertók Sándor 1945-ben született Alsópáhokon, 1968-ban az Egri Tanárképző Főiskola matematika-kémia szakán szerzett általános iskolai tanári diplomát. Ez évtől a Gyenesdiási Általános Iskola tanára. Szaktanári, osztályfőnöki, igazgatóhelyettesi munka után 1975-től az iskola igazgatója. Szakmai képzések után 1983-ban az ELTE TTK elvégzésével pedagógiai egyetemi diplomát, majd 1987-ben az ELTE BTK-n doktori címet szerzett.

bővebben ››

Bujtor Bálint

Vonyarcvashegyen született, 1941. május 20-án.. Egész életútját befolyásolta az a szomorú körülmény, hogy édesapját nem ismerhette, mert az 1943-as doni áttörésnél harcban eltűnt. Mint a család legkisebb gyermeke nehéz és szorgalmas gyermekéveket tudhatott magáénak. Egész életében mindössze három munkahelye volt: a DÉDÁSZ, a Vonyarcvashegyi Szakcsoport, valamint a vonyarcvashegyi MÁV Üdülő. Bálintot a munkatársak szerették és tisztelték, következetességéért, szorgalmáért, tiszta gondolkodásáért.

bővebben ››

Tüttő Lajos

1937. október 8-án Gyenesdiáson született. Az elemi iskolát Vonyarcvashegyen, az erdészeti technikumot Ásotthalmon végezte el. Erdészként először állami, majd tsz alkalmazásban dolgozott. Feleségével három gyermeket nevelt fel, jelenleg nyugdíjas.

bővebben ››

Horváthné Dr. Takács Ágnes

 Horváthné Dr. Takács Ágnes 1972-ben szerzett orvosi diplomát, majd öt éven át a keszthelyi kórház gyermekosztályán dolgozott. 1977-ben szerzett csecsemő- és gyermekgyógyászatból szakvizsgát, ettől az időponttól kezdve a helyi gyermekkörzetben orvos, majd házi gyermekorvos.

bővebben ››