2020.02.09. 15:03

Gallyazás

2020. február 10-től

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Kérjük Önöket, hogy saját ingatlanukon gondoskodjanak az áthaladó villamos légvezetékek biztonsági övezetén belül található növényzet eltávolításáról úgy, hogy a vezetékeket  2,0 m-en   belül a növényzet semmilyen irányból ne közelítse meg és ezt a továbbiakban fenntartani szíveskedjenek.
A növényzeten történő beavatkozásra üzembiztonság, élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.
A munka biztonságos elvégzéséhez szükség esetén gondoskodunk az érintett vezeték térítésmentes feszültségmentesítéséről és segítséget nyújtunk a gallyazási munka elvégzéséhez.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a VILKOR Kft. sem vállal.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. § -a, illetve a villamos művek, valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) rendelet szerint a biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az Ingatlantulajdonosnak/kezelőnek – mint egyben a növényzet tulajdonosának – kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének határát, ne közelíthessék meg, ne akadályozza vagy veszélyeztesse a hálózat rendeltetésszerű működését.

Amennyiben az Ingatlantulajdonos ezen felhívásra nem jelenti be a VILKOR Kft. elérhetőségén, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentést is elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy azt a Vilkor Kft. 2020.02.10-től kezdődően elvégzi, melynek során kertészeti, esztétikai szempontokat nem vesz figyelembe. A munka során keletkezett gallyak a tulajdonost/kezelőt illetik meg. A szükséges munka elvégzését a fenti rendelet szerint az ingatlantulajdonos/kezelő tűrni köteles.


Együttműködésüket köszönjük. 

E.ON  Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából  a  VILKOR Kft. 8840 Csurgó, József A. u. 2/A
                                                                                           
Tel.: 82/571-190  Fax: 82/471-410
                                                                                            
E.mail: Vilkor@enternet.hu