FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET

Elnök: Gálné Németh Ildikó
Cím: 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.
Telefon: +36/83 316-943;+36/30 451-6927;+36/30 291-7182
Fax: +36/83 316-943
E-mail: forrasviz@pghl.hu, forrasviz@t-lan.hu
Web: http://www.forrasviz.eu

Adószám: 18960088-1-20
Bankszámlaszám: 74500248-10035450 (Hévíz- és Vidéke Takarékszövetkezet)
Jogállása: közhasznú szervezet

Az egyesület célja és tevékenysége:

 • A Nyugati Balaton Régió és a Balaton-felvidék települési önkormányzatai közigazgatási területén, valamint azok határaihoz tartozó külterületi és belterületi részletekben a környezet-és természetvédelmi tevékenységek összehangolása, a természeti környezet megőrzésében a térségi együttműködés generálása. Területfeltáró tevékenység a természeti-és épített környezet számbavételével, védelmi eljárások kidolgozása, megszervezésük helyi szintű irányítása.
 •  
 • Környezet-és természetvédelmi igények felmérése és a helyi lakosok érdekeinek egyeztetése, képviselete az önkormányzatok felé.
 •  
 • Környezetvédelmi programok, koncepciók készítése, természeti értékleltár.
 •  
 • Innovációs feladatokban való együttműködés segítése, térségi innovatív folyamatok beindítása, civil generálása.
 •  
 • A lakosság megfelelő szintű informáltságának elősegítése, a környezet-és természetvédelmi vonatkozású szemlélet fejlesztése.
 •  
 • Felvilágosítás és segélynyújtás az önkormányzatok szelektív hulladékgyűjtés bevezetését célzó intézkedéseihez.
 •  
 • Települési növényalkalmazásban (virágosítás, fásítás) való szakmai koordináció.
 •  
 • Tudatformálás és a környezeti nevelés felkarolása, a térség lakosságához szóló programok, valamint előadások szervezése.
 •  
 • Adatszolgáltatás a terület természeti értékeit feltáró, s a Balatoni Nemzeti Park által irányított biomonitoring tevékenységekhez.
 •  
 • Veszélyeztetett természeti és építészeti (hely-és kultúrtörténeti) örökségek megóvása, tönkretett területek rekonstrukciójában való segítségnyújtás.
 •  
 • Vízi és vízkörnyéki ritka élőhelyek fokozott védelme (Balaton-part, források, tókák, felhagyott kutak).
 •  
 • Prospektusok, ismertetők szerkesztése, helyi természet-és környezetvédelmi kiadványok elindítása.
 •  
 • Kirándulások, túrák, valamit a jeles „Zöld Napok”-hoz kapcsolódóan környezet- és természetvédelmi rendezvények szervezése.