2016.09.06. 08:39

DIÓS Települések 10. Európai Találkozója DIÓSJENŐN

 A projektet az Európai Unió finanszírozta az
Európa a polgárokért program keretében

 2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 200 állampolgár részvételével, akik közül Novo Orahovo (40) - SRB, Diósförgepatony (60) – SK, Bihardiószeg, Diósad, Gioseni (80) – RO, FUNDACION KUMEN (10) – ES és JÄRVENPÄÄ-I FINN-MAGYAR TÁRSASÁG (10) - FI lakosai. (Diósjenő – HU 1400 fővel vett részt)

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne DIÓSJENŐ, Magyarország HU volt, 15/07/2016 és 17/07/2016 között

Részletes leírás:

15/07/2016- én a találkozó – Nyitónapján a téma: „Szabadság és demokrácia / Kultúra és történelmi emlékeink” volt. A nap a történelmi múltban gyökerező kérdések feldolgozására szolgált. Történelmi eseményekhez (1956, dél-szláv háború) kapcsolódó válsághelyzetekre adott válaszokat dolgoztuk fel azok közreműködésével, akik ezt személyesen is megélték. A múltbeli tapasztalatok alapul szolgálnak közös javaslatainknak a szabadságszerető Európa demokratikus építésére. Migráció, szolidaritás, háborús szembenállás kérdései mellett kulturális értékeink bemutatására helyeztük a hangsúlyt.

16/07/2016- án a Diós települések 10. találkozóján a téma – az Együttműködő Európa – a Kultúrák közötti párbeszéd volt. A nap célja a kultúrák közötti párbeszéd elmélyítése volt, mivel a szolidaritás hiánya, az idegentől, ismeretlentől való félelem ellenérzéseket kelt polgáraink körében. A nap másik célja a félelmeink közös feltárása, egymás kulturális és művészeti értékeinek bemutatásán keresztül a polgárok közötti „határok lebontása”, az ismeret hiányból adódó ellenérzések (szkepticizmus) feloldása volt. Közös értékeinkre alapozva, a nemzeti szintet meghaladva konstruktív megoldásokat javasoltunk az Európai jövő építésére.

17/07/2016 – én a téma: Fogjunk össze és építsük fel Európát! – vitafórum zárása, programértékelés volt. A delegáció képviselői értékelték (a programunk alapján) az Európai Unió integrációjával, jelenével, jövőjével (befogadó-bezárkózó) kapcsolatos vitát. Településeinket érintő gazdasági nehézségekre adott közös válaszok fogalmazódtak meg. Az Európai Uniós tagság véleményezése került napirendre, a csatlakozók és a „befogadók” szemszögéből. A program zárásaként a delegáció vezetők értékelték a 3 napos program eredményeit, ajánlásokat tettek Európa jövőépítésével kapcsolatosan, a szolidaritás és elfogadás témakörökben.