2019. 4. 20. - Szombat, 06:45 - Névnapok: Konrád, Tivadar
  • Nyelvek

Gyenesdiás Önkormányzatának hivatalos oldala

2018.10.01. 15:34

Pályázati felhívás

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyenesi Lidóstrandon kereskedelmi felépítmény létesítésére.


I.          Kiíró neve: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

II.            Kereskedelmi egység helye: Gyenesi Lidóstrand 793/5 hrsz. „kivett strandfürdő”.

A kereskedelmi egység Német Gyula földmérő által 2017/43 munkaszámon készített mérési vázlat alapján helyezhető el a területen, Bakonyi Attila tervező által készített látványterv alapján. A leendő kereskedelmi egység a strand keleti oldalán a sorban következő harmadik egységként építhető.

III.          Szerződés tartalma, ideje: A nyertes pályázóval 20 éves használati szerződést köt az önkormányzat.

-      a megépített épület tulajdonjoga önálló ingatlanként bejegyzendő az Ingatlan-nyilvántartásba akként, hogy az épület tulajdonosát az alatta levő területen földhasználati jog illeti meg, egyúttal a földtulajdonos önkormányzatot az épületre 2038. december 31. napjáig vételi jog illeti meg,

-        a földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát az alatta levő földre elővásárlási jog illeti meg,

-        a tartós földhasználati díj ellenértékeként 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint/nm értékben jelölik meg,

-  a földhasználati díj ellenértéke megfizetésére a földtulajdonos önkormányzat 20 évi részletfizetést engedélyez. Az első részlet megfizetésének időpontja 2019. augusztus 1., az utolsó részlet 2038. augusztus 1.

-       a létesített egység lakás, üdülő vagy egyéb szálláshely céljára nem hasznosítható, kizárólag földszint használható.

-       a létesített kereskedelmi egységben elválaszthatatlanul megépített egészségügyi mellékhelyiségeket az üzlet nyitvatartási idejével egyezően a vásárló közönség felé használatra köteles biztosítani

-  a felépítményt albérletbe, harmadik személy használatába az önkormányzat írásbeli hozzájárulásával adhatja

-    a strand területét a kereskedelmi egységen kívül kiszolgálásra, tárolásra nem használhatja

-   az épülethez hozzárendelt ún. teraszterület (kereskedelmi előkert) használatáról a Felek külön területbérleti szerződésben rendelkeznek. A kereskedelmi előkert céljára bérelt terület nem lehet nagyobb a megépített üzlet területénél. Ennek a teraszterület méretének a felülvizsgálatára egy ízben a Felek 2020. szeptember hónapban kezdeményezhetnek megállapodás-módosítást

-         A nyertes pályázónak az épületre 2019. január 15.-ig jogerős építési engedélyt, 2019. május 30.-ig használatba vételi engedélyt kell szereznie

 IV.             A beadott pályázat tartalmi elemei:

-    Ajánlattevő neve (cégnév), székhelye, adószáma, cégjegyzék/vállalkozói igazolvány száma, telefonszáma, képviselő neve, beosztása

-    Az ajánlattevő igazolása arról, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységi körrel rendelkezik, ha nem, nyertes pályázat esetén tevékenységi körét erre kiterjeszti.

-    Ajánlattevő által korábban üzemeltetett vendéglátó egységek felsorolása, pályázó szakmai életútja

-   Ajánlattevő igazolása arról, hogy a tevékenység folytatásához, hatósági engedélyekkel és képzettséggel rendelkezik

-         Pályázó üzleti terve (megépíteni kívánt üzlet nagysága (m2), nyitvatartási idő, üzletkör megjelölése, üzemeltetési és egyéb sajátosságok (a pályázat elbírálásánál előnyt jelent üzemeltetésben szerzett tapasztalat és megfelelő gazdasági/pénzügyi háttér igazolása)

-       A pályázó szerződéskötési képességét igazoló iratok: cégkivonat, vagy vállalkozói igazolvány másolata, adóhatóság igazolása, hogy 30 napnál nem régebbi adótartozása nincs,

-     Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

-     Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a V. pontban feltüntetett egyéb fizetendő díjak megfizetését vállalja.

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányosan benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

 V.                Egyéb fizetendő díjak

-     315.595Ft (áramszolgáltatás kiépítését az önkormányzat megelőlegezte) és az áramszolgáltató részére a maximálisan igényelhető 3x32A díjának megfizetése (a konyhatechnológia tervezésénél kérjük vegye figyelembe a fenti maximális áramfelvételt, jelenleg nem bővíthető)

-      571.500,-Ft (vízhálózat fejlesztését az önkormányzat megelőlegezte), továbbá a vízórától a felépítményig való kiépítés költsége

Fenti díjak megfizetése feltétele a Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásának. 

VI.         A pályázat elbírálása: Két fordulóban történik. Az első fordulóban a létrehozott bíráló bizottság az írásban benyújtott pályázatok érvényességét ellenőrzi, rangsorolja a beérkezett pályázatokat. A második fordulóban a rangsor figyelembevételével a képviselő-testület meghallgathatja a kiválasztott pályázókat, legkésőbb 2018. október 20-ig dönt a nyertes pályázó személyéről.

 

 

VII.          A pályázat benyújtásának módja, helye ideje: A pályázati anyag kizárólag írásban nyújtható be, legkésőbb 2018. október 1. napjáig, személyesen Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97, első emelet, Titkárság).

Turisztikai oldalunk

gyenesdias-destour-portal Online strandjegy

Eseménynaptár

2019. Április
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
2019.04.20. 06:45

Testvértelepülésünk